Velkommen til Skt. Hans Gades Beboerforenings hjemmeside

Skt. Hans Gade blev anlagt i 1882 og består i dag af 264 husstande.
Længden fra Skibhusvej til Tolderlundsvej er 460 meter.

Vejstatus: kommunevej
Vedligeholdelsesniveau: C-vej

Beboerforeningens formål er:

  • at varetage beboernes interesser i forbindelse med f.eks. trafikforhold, renholdelse og vedligeholdelse af gade, fortove m.m. samt kriminalpræventive indsatser. Foreningen kan på beboernes vegne rette henvendelse til, forhandle med og bistå ved henvendelse til offentlige myndigheder.
  • at informere medlemmer og beboere om initiativer og aktiviteter i lokalområdet.
  • at udvikle og fastholde det sociale og kulturelle liv i gaden.

P1040135 P1040136